Doradca zawodowy

 

 

 

 

„Wybierz zawód, który kochasz,
a do końca życia nie będziesz musiał pracować” !
                                                                               Konfucjusz
 
 
 

Doradca zawodowy - zaprasza wszystkich zainteresowanych
 
• w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 14.00

• w piątki od 8:00 do 13:00
 
 
 
Doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadgmnazjalnych  w Czchowie oferuje m.in.
 
 
• Indywidualne rozmowy doradcze z zakresu planowania kariery edukacyjno – zawodowej.
• Diagnozowanie preferencji zawodowych.
• Informację zawodową - o rynku pracy, możliwościach kształcenia, aktywnych metodach poszukiwania pracy.
• Pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej …
• Ćwiczenie umiejętności społecznych - skuteczne porozumiewanie się, negocjacje, asertywność, poczucie własnej wartości, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem.

• Warsztaty aktywizujące uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.

• Ćwiczenia grupowe służące pogłębieniu świadomości własnych cech, potrzeb, zainteresowań, np.: moje miejsce w grupie, style uczenia się, zarządzanie własnym czasem, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność, cele krótko i długoterminowe i ich realizacja.
• Inne.

Wybrane zasoby:
 

Multimedialne programy komputerowe z zakresu doradztwa zawodowego,  informatory o wyższych uczelniach, filmy z zakresu doradztwa zawodowego,  kwestionariusze badające predyspozycje zawodowe,   informacje z rynku pracy,  opisy zawodów,  informacje o możliwych ścieżkach kształcenia,  dostęp do Internetu, inne.