Dyżury nauczycieli: pedagoga, doradcy zawodowego, kierownika praktycznej nauki zawodu i bibliotekarzy podczas nauczania zdalnego

25.03.2020, Kategoria: Aktualności


Pedagog szkolny Marta Sacha: codziennie w godzinach od 9.00 do 11.00 (poprzez dziennik elektroniczny, e-mail: pedagog.zs@wp.pl lub w razie konieczności kontaktu osobistego -  rozmowa telefoniczna z uczniem, rodzicem po uprzednim pozostawieniu przez nich numeru telefonu).

Doradca zawodowy Renata Łątka - Mleczko: wtorek od 10.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 12.00 (poprzez dziennik elektroniczny lub w razie konieczności kontaktu osobistego -  rozmowa telefoniczna z uczniem, rodzicem po uprzednim pozostawieniu przez nich numeru telefonu).

Kierownik praktycznej nauki zawodu Sylwia Janicka: poniedziałek od 8.00 do 10.00 (poprzez dziennik elektroniczny lub w razie konieczności kontaktu osobistego -  rozmowa telefoniczna z uczniem, rodzicem po uprzednim pozostawieniu przez nich numeru telefonu).

Biblioteka szkolna: codziennie w godzinach od 9.00 do 10.00 i od 14.00 – 15.00 (poprzez dziennik elektroniczny: wiadomość do Pań A. Kopery, A. Jędryki lub M. Sachy i e-mail: zspbiblioteka@op.pl, można tam zostawić wiadomość dotyczącą potrzeby wypożyczenia książki w szkole lub pomocy w odszukaniu potrzebnej pozycji, informacji w Internecie).