KOMUNIKATY

25.03.2020, Kategoria: Aktualności

1. W związku z nową formą prowadzenia od dnia 25.03.2020 r. zajęć lekcyjnych w formie nauczania zdalnego przypominamy uczniom, że udostępnienie wizerunku nauczyciela prowadzącego zajęcia on-line w formie nagrania lub zdjęcia, na stronach internetowych, portalach społecznościowych, czy też przesyłanie sobie nagrania lekcji drogą elektroniczną, bez zgody nauczyciela jest zabronione.

Przypominamy, że nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,poz. 553, z późn. zm).

M.S

2. Konsultacje pedagoga szkolnego.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koniecznością nauczania zdalnego zapraszam Rodziców i Uczniów na konsultacje online. Wszelkie zapytania można kierować do mnie przez dziennik elektroniczny Vulcan lub na e-mail: pedagog.zs@wp.pl

Codziennie w godzinach od 9.00 do 11.00 będę sprawdzała pocztę elektroniczną i postaram się na bieżąco odpowiadać na wszelkie pytania. W przypadkach wymagających osobistej rozmowy – proszę o pozostawienie nr telefonu, pod którym będę się z Państwem kontaktować. Tymczasem zostańcie w domu! #zostań w domu.

Pozdrawiam! Marta Sacha