Rekrutacja na kursy zawodowe

10.05.2021, Kategoria: Aktualności

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURSY w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez powiat Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o kursach:

 • Kurs barmański - ilość miejsc: 10, czas trwania: 42 godziny, dodatkowe informacje:  pełnoletni uczniowie.
 • Kurs zdobnictwa cukierniczego -  ilość miejsc: 10, czas trwania: 40 godzin.
 • Kurs barista poszerzony o podstawy latte art. -  ilość miejsc: 10, czas trwania: 20 godzin.
 • Kurs carving -  ilość miejsc: 10, czas trwania: 15 godzin.
 • Kurs Sushi Master-  ilość miejsc: 10, czas trwania: 20 godzin.
 • Kurs grafiki komputerowej 3D w programie 3DS MAX  - ilość miejsc: 10, czas trwania: 25 godzin.
 • Kurs warsztaty aplikacji multimedialnych -  ilość miejsc: 10, czas trwania: 25 godzin.
 • Kurs prawo jazdy kategorii B  -  ilość miejsc: 12, czas trwania: 60 godzin, dodatkowe informacje:  wiek co najmniej 17 lat i 9 miesięcy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 • Miejsce składania dokumentów: u Lidera Szkolnego: Renata Łątka-Mleczko,  w gabinecie doradcy zawodowego.
 • Termin składania dokumentów: od 11.05.2021. do 17.05.2021. (z wyłączeniem weekendu)
 • W godzinach:  we wtorek od 11:20 do 12:20, w pozostałe dni od 09:45 do 14:00.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Fachowcy w swojej branży” oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: w sekretariacie szkoły, u szkolnego lidera projektu, w biurze projektu Wydział Edukacji, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej CKZ: www.zstib.edu.pl/ckz w zakładce Centrum Kompetencji Zawodowych.

Uwaga!

 •  Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione długopisem niebieskim/granatowym, NIE czarnym.
 •  Załączniki do regulaminu powinny być drukowane dwustronnie, jeżeli załącznik zawiera więcej niż jedną stronę.
 •  Formatki zawierające barwy RP obowiązkowo musza być drukowane w kolorze.
 •  Proszę zwracać uwagę, aby dokumenty zawierały poprawną stopkę i nagłówek (wszystkie loga, nie ucięte).
 •  Formularz zgłoszeniowy, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – data na dokumentach musi być taka sama – zgodna z listą wpływu dokumentów.
 • Druki dokumentów rekrutacyjnych można pobrać u lidera szkolnego projektu. 

Galeria Zdjęć