Nauczanie hybrydowe - informacje dla uczniów

17.10.2020, Kategoria: Aktualności

Zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez Premiera RP, Zespół Szkół w Czchowie od dnia 19 października 2020 r., do odwołania, przechodzi w tryb nauczania hybrydowego. Nauczanie hybrydowe polegać będzie na tym, że część klas uczy się w trybie stacjonarnym (zajęcia w szkole tak jak do tej pory), pozostałe oddziały – przechodzą na nauczanie zdalne (poprzez platformę G- Suite i e-dziennik).

Wykaz oddziałów, które w okresie od 19 – 23 października br. będą miały

nauczanie zdalne:
- I k (od wtorku, w poniedziałek zajęcia stacjonarnie w szkole)
- I BS (od wtorku, w poniedziałek zajęcia stacjonarnie w szkole)
- II TŻ (od wtorku, w poniedziałek zajęcia stacjonarnie w szkole).
- II BS (kucharze)
- II k (kucharze)
- III a
- III z

Wykaz oddziałów, które w okresie od 19-23 października uczą się stacjonarnie w szkole:
- I EI
- II TE
- II TI
- IIai
- III d
- IVad

Zajęcia praktyczne u pracodawców odbywają się bez zmian.

Zarówno zajęcia w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej będą prowadzone zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.

Szczegółowe zasady, według których odbywać się będzie nauczanie zdalne określa załączone zarządzenie Dyrektora. Proszę o dokładne zapoznanie się z zarządzeniem.


Krzysztof Skwarło
Dyrektor ZS w Czchowie