Małopolska Chmura Edukacyjna

08.10.2020, Kategoria: Aktualności

30 września 2020 r. rozpoczęły się zajęcia on -line, które są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W obecnej edycji prowadzone są zajęcia on-line z obszaru: żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZS Czchowie. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy II TE i II TŻ.

Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone są przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Podczas pierwszych zajęć z języka angielskiego uczniowie rozwiązywali test diagnozujący ich poziom wiedzy z języka, natomiast uczniowie Technikum Żywienia zajmowali się tematem barwy jedzenia w oczach chemika. W bieżącym roku szkolnym w każdym obszarze tematycznym odbędzie się 30 godzin zajęć on-line. 

Marta Sacha


Galeria Zdjęć