Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów

06.10.2020, Kategoria: Aktualności

Wraz z końcem września 10 uczniów Zespołu Szkół w Czchowie z powodzeniem ukończyło kurs obsługi kas fiskalnych realizowany w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego.

Podczas szkolenia kursanci mieli możliwość zapoznania się m.in. z następującymi zagadnieniami:

  • przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy,
  • elementy towaroznawstwa handlowego,
  • czynniki działające destrukcyjnie na towary, ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu,
  • techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych,
  • kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży, faktury, paragony,
  • obsługa kas fiskalnych i  transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych,
  • praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej.

Wykonawca zapewniał uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursu, materiały piśmiennicze a także catering.

Każdy z uczestników po zakończeniu kursu otrzymał stosowne zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki kursu.

Renata Łątka - Mleczko


Galeria Zdjęć