90 000 złotych trafi do 40 uczniów Zespołu Szkół w Czchowie!

28 ekonomistów, 7 informatyków i 5 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych będzie uczestniczyło w wakacyjnych płatnych stażach zawodowych. Za 150 przepracowanych godzin, każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2300 zł na rękę. Dodatkowym plusem finansowym będzie zwrot ewentualnych kosztów dojazdu na staż i objęcie ubezpieczeniem. Największą jednak zaletą takiej formy wsparcia naszych uczniów jest umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie ich atrakcyjności zawodowej.

Darmowy kurs prawa jazdy kat.B rozpoczęty!

12 uczniów technikum rozpoczęło w piątek 11 czerwca darmowy kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca międzynarodowa online w naszej szkole

W dniach 17-20 maja 2021 dwunastu naszych uczniów wzięło udział w międzynarodowej, międzyszkolnej wymianie online. Do wymiany doszło dzięki szkoleniu dla nauczycieli planujących współpracę międzynarodową dla swoich uczniów. Na szkoleniu nauczyciele utworzyli grupę szkół z uczniami o podobnym profilu i wieku. Nasi partnerzy w projekcie: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku – woj. Pomorskie Berufliche Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe -Schlewig-Holstein- Niemcy Centrum Kształcenia Gornostay «Горностай» w Nowosybirsku- Rosja, Liceum ekonomiczno-matematyczne w Iżewsku- Murcja- Rosja, Dom Pojednania i Spotkań im - św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku jako moderator pracy online, Jugendbegegnungsstätte am Tower Oberschleißheim -Bayern- Niemcy- koordynator projektu.

Staże zawodowe dla uczniów!

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA STAŻE ZAWODOWE w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja na kursy zawodowe

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURSY w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez powiat Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bieżące ogłoszenia
Do matury pozostało:
-45 dni.
Do wakacji pozostało:
7 dni.